กระจกเทมเปอร์แตก

กระจกเทมเปอร์คืออะไร?
  กระจกเทมเปอร์คือกระจกที่ผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนสูง (ประมาณ 650 องศาเซลเซียส) แล้วนำมาเป่าด้วยลมแรงดันสูงให้เย็นตัวลงทันที
เพื่อให้กระจกมีความแข็งแกร่งกว่าเดิม 3-5 เท่า ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และมีความปลอดภัยมากขึ้น
เพราะในกรณีที่กระจกเทมเปอร์แตก จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ คล้ายข้าวโพด ไม่มีคม ไม่ทำให้บาดเจ็บ

สาเหตุของการแตกของกระจกเทมเปอร์
  การแตกของกระจกเทมเปอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการกระแทกหรือการใช้งานผิดวิธี
เพราะกระจกชนิดนี้ถูกออกแบบให้ทนต่อแรงกระแทกได้ดี แต่การแตกของกระจกเทมเปอร์ส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุดังนี้
การแตกของกระจกเทมเปอร์ส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุดังนี้


- การกระแทกของวัตถุที่มีแรงมากพอ ซึ่งอาจเป็นวัตถุที่มีคม เช่น หิน เหล็กแหลม หรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่น คน รถยนต์ หรือเครื่องจักร
- การติดตั้งไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้กระจกเกิดความเครียด เช่น การใช้กรอบไม่เหมาะสม การยึดกระจกไม่แน่น การใช้ซิลิโคนไม่เพียงพอ หรือการใช้กระจกขนาดไม่เหมาะสม
- การเกิดนิเกิ้ลซัลไฟล์ (nickel sulfide) ซึ่งเป็นสารปนเปื้อนที่อยู่ในกระจกโฟลท (float glass) ที่ใช้ผลิตกระจกเทมเปอร์
เมื่อกระจกผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนสูง สารปนเปื้อนจะขยายตัวและสร้างความเครียดในเนื้อกระจก
เมื่อกระจกได้รับแรงกระแทกหรือแรงบิดงอ เล็กๆ สารปนเปื้อนจะขยับตำแหน่งและทำให้กระจกแตก
- การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรง เช่น การโดนแสงแดดโดยตรงบางส่วนของกระจก การโดนไฟหรือควันบางส่วนของกระจก
หรือการโดนลมหรือฝนบางส่วนของกระจก เมื่อกระจกมีความห่างของอุณหภูมิในพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ เกิดความเครียดใหม่ในเนื้อกระจก
 
กระจกเทมเปอร์แตกแล้ว ต้องทำยังไง

  กระจกเทมเปอร์เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทาน แต่ก็มีโอกาสที่จะแตกได้ ถ้าเกิดกระจกเทมเปอร์แตกแล้ว คุณควรทำอย่างไรบ้าง
เพื่อป้องกันอันตรายและซ่อมแซมให้เหมือนเดิม ในบทความนี้ เราจะแนะนำขั้นตอนการจัดการกระจกเทมเปอร์แตกให้คุณได้ทราบ

ขั้นตอนการจัดการกระจกเทมเปอร์แตก

1. หยุดการใช้งานหรือสัมผัสกระจกที่แตก กระจกเทมเปอร์ที่แตกจะไม่พังลงมาเป็นชิ้นใหญ่ แต่จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจบาดเป็นบาดแผลได้
2. เคลื่อนย้ายสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆ กระจกที่แตก เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ เครื่องประดับ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกระจกสับสนหรือบาดเป็นบาดแผล
3. ใช้ถุงพลาสติกหรือผ้าห่มคลุมกระจกที่แตก เพื่อป้องกันไม่ให้กระจกหลุดหล่อนลงมา หรือถูกลมพัดไป
4. เรียกรับบริการซ่อมแซมกระจก เพื่อให้ผู้ชำนาญการมาถอดถอยกระจกที่แตก และติดตั้งกระจกใหม่ให้คุณ
5. ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีกระจกเศษ เช่น พื้น โต๊ะ เก้าอี้ เสื้อผ้า โดยใช้ถูขี้ผึ้ง ไม้พู่บาศ หรือวิธีการที่ปลอดภัย
6. ถ้าคุณได้รับบาดเป็นบาดแผลจากกระจก เช่น มือ เท้า คุณควรล้างบาดแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด และใช้ผ้าสะอาดหุ้มบาดแผล เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

การดูแล ไม่ให้กระจกเทมเปอร์แตก

  กระจกเทมเปอร์คือกระจกที่ผ่านกระบวนการทำให้แข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจกธรรมดา แต่ถ้ากระจกเทมเปอร์แตก มันจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ ไม่มีขอบคม
ซึ่งปลอดภัยกว่ากระจกธรรมดาที่แตกเป็นชิ้นใหญ่ๆ มีขอบคม สามารถทำให้บาดเจ็บได้ง่าย

การดูแลไม่ให้กระจกเทมเปอร์แตก สามารถทำได้โดยการป้องกันไม่ให้กระจกเสียหายจากสิ่งต่างๆ เช่น
- ไม่ใช้วัสดุคม เช่น เหล็ก ไม้ หิน เพื่อกระทบหรือขูดกระจก
- ไม่ใช้ผ้าหยาบ เช่น ผ้าขัด เพื่อทำความสะอาดกระจก
- ไม่ใช้สารเคมีที่รุนแรง เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ เพื่อล้างกระจก
- ไม่ให้กระจกโดนแสงแดดติดต่อเนื่อง เพราะอาจทำให้กระจกขยายตัวและหดตัวได้ไม่สม่ำเสมอ
- ไม่ให้กระจกโดนความชื้นสูง เพราะอาจทำให้กระจกเป็นคราบขุย ฝ้า 
- อาจใช้การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ร่มเงา ลดความร้อนจากแสงแดด

การดูแลไม่ให้กระจกเทมเปอร์แตก เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ เพื่อให้กระจกมีอายุการใช้งานยาวนาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้
 

มาตราฐาน มอก. กระจกเทมเปอร์แตก
  เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณลักษณะของกระจกเทมเปอร์ที่ผ่านกระบวนการแตกให้มีลักษณะเฉพาะ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระจกเทมเปอร์มีความแข็งแรง ความทนทาน และความปลอดภัยสูง เมื่อกระจกเทมเปอร์แตก
จะไม่เกิดเป็นชิ้นใหญ่ที่อาจทำให้บาดเจ็บผู้ใช้งาน แต่จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่มีขอบไม่คม ซึ่งสามารถถูกกำจัดได้ง่าย
การผลิตกระจกเทมเปอร์แตกนั้น ต้องใช้กระจกที่ผ่านการขึ้นรูปและการขัดสีให้สมบูรณ์ แล้วนำไปใส่ในเตาอบ
เพื่อให้กระจกถูกควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ การควบคุมอุณหภูมิสำคัญมาก เพราะถ้ากระจกถูกอบให้อุณหภูมิสูงเกินไป
หรือถูกลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว เช่น โดยการล้างด้วยน้ำ เวลาที่กระจกแตก จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
การผลิตกระจกเทมเปอร์แตกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตราฐาน มอก. เพื่อให้ได้คุณภาพของกระจกที่สูง
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค