กระจกนิรภัย เลือกอย่างไรให้ปลอดภัย

กระจกนิรภัย เลือกอย่างไรให้ปลอดภัย
กระจกเป็นวัสดุที่พบเห็นได้ทั่วไปในอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน และสถานที่ต่างๆ กระจกทำหน้าที่เป็นช่องทางในการรับแสงสว่างจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร และช่วยเสริมสร้างความสวยงามและดีไซน์ให้กับอาคาร อย่างไรก็ตาม กระจกเป็นวัสดุที่แตกหักได้ง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น การเลือกกระจกนิรภัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ประเภทของกระจกนิรภัย
กระจกนิรภัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่
  • กระจกเทมเปอร์ เป็นกระจกที่ผ่านกระบวนการอบที่อุณหภูมิสูงและรวดเร็ว ทำให้กระจกมีความแข็งแรงมากกว่ากระจกธรรมดาถึง 5 เท่า เมื่อกระจกแตก กระจกจะแตกเป็นเม็ดเล็กๆ คล้ายข้าวโพด ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
  • กระจกลามิเนต เป็นกระจกที่ประกอบขึ้นจากกระจกสองแผ่น โดยมีฟิล์ม PVB ติดอยู่ตรงกลาง ฟิล์ม PVB จะช่วยยึดเกาะเศษกระจกไว้เมื่อกระจกแตก ไม่ให้เศษกระจกกระเด็นออกมา เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
ปัจจัยในการเลือกกระจกนิรภัย
ในการเลือกกระจกนิรภัย ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้
  • ลักษณะการใช้งาน หากกระจกติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแตกหัก เช่น พื้นที่ที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุอยู่อาศัย ควรเลือกใช้กระจกเทมเปอร์หรือกระจกลามิเนตที่มีความแข็งแรงสูง
  • งบประมาณ ราคาของกระจกนิรภัยมีราคาสูงกว่ากระจกธรรมดา ควรพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ก่อนตัดสินใจเลือก

ข้อดีของการเลือกกระจกนิรภัย
การเลือกกระจกนิรภัยมีข้อดีหลายประการ ดังนี้
  • เพิ่มความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากการแตกหักของกระจก
  • เพิ่มความสวยงาม กระจกนิรภัยบางประเภทมีลวดลายและสีสันที่สวยงาม ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับอาคาร
สรุป
การเลือกกระจกนิรภัยเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานกระจก โดยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้กระจกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
 
 กระจกนิรภัย
 เลือกกระจกนิรภัย
 เลือกกระจกนิรภัยให้ปลอดภัย
กระจกนิรภัยแบบไหนปลอดภัย
วิธีเลือกกระจกนิรภัย
เทคนิคเลือกกระจกนิรภัย
เคล็ดลับเลือกกระจกนิรภัย
เลือกกระจกนิรภัยอย่างไรดี
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
กระจกนิรภัยลามิเนต
กระจกนิรภัยเสริมลวด
กระจกนิรภัยสำหรับบ้าน
กระจกนิรภัยสำหรับอาคาร
กระจกนิรภัยสำหรับโรงงาน