กระจกเจียร Edged Glass

กระจกเจียร
เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กระจกเจียร เป็นการนำกระจกโฟลตมาแปรรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กระจกเจียรนั้นเป็นกระจกที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเอง จะแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามลักษณะงานเจียรดังนี้

กระจกเจียรริม กระจกเจียรริมขัดมัน และกระจกเจียรริมเหลี่ยม
กระจกเจียรทั้ง 3 อย่างนี้จะเป็นกระจกที่ผ่านการเจียรบริเวณสันกระจกให้เป็นเหลี่ยมและทำการขัดมันเพื่อความสวยงาม เพื่อนำกระจกมาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ประตูหน้าต่าง ฉากกั้นต่าง ๆ ประตูบานเปลือย และแผงโชว์

กระจกเจียรริมหยาบ
กระจกเจียรแบบนี้จะเป็นกระจกที่ผ่านการเจียรบริเวณสันกระจกให้เป็นเหลี่ยมเช่นกันแต่ไม่มีการขัดมันที่เหลี่ยมกระจกบริเวณสันกระจกจึงมีสีขุ่น โดยทั่วไปจะเป็นกระจกที่นำไปประกอบหรือดัดแปรงใช้กับงานอื่น ๆ อีกครั้ง ไม่ค่อยเหมาะที่จะนำมาใช้ในการโชว์

กระจกเจียรลบคม
กระจกเจียรแบบนี้จะมีการลบคมด้วยกระดาษทรายหรือเครื่องเจียร จุดประสงค์หลัก ๆ ก็เพื่อต้องการลบคมบริเวณมุมกระจกเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้งาน โดยส่วนมากก็กระจกที่ใช้การเจียรแบบนี้ก็จะเป็นกระจกส่องทั่วไปหรือนำมาใช้ในงานเข้ากรอบต่าง ๆ

กระจกเจียรปลี
กระจกเจียรปลี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระจกเจียรนัย เป็นกระจกที่มีการเจียรผิวหน้ากระจกให้เอียงลาดหรือมีองศามีความกว้างมากมุมและแนวเส้นของกระจกจนเกิดความเรียบและมันวาว กระจกเจียรแบบนี้เน้นโชว์ความสวยงามของกระจกซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป

คุณสมบัติที่โดดเด่นของกระจกเจียร
กระจกเจียรโดดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและความสวยงามของกระจก

กระจกเจียรเหมาะสมกับงานลักษณะใด
กระจกเจียรสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ ทั้งการนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งอาคารให้ดูสวยงาม จนถึงนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดกระจกและลักษณะการเจียรด้วย