กระจกอินซูเลท Insulated Glass

Insulated Glass
        กระจกอินซูเลท หรือ กระจกฉนวนความร้อน เป็นกระจกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลักษณะของกระจกอินซูเลท จะประกอบด้วยกระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปมาประกบกัน โดยมีอลูมิเนียมสเปซเซอร์ (Aluminium Spacer) ซึ่งบรรจุสารดูดความชื้น (Desiccant)ไว้ คั่นอยู่ตรงกลางระหว่างกระจก โดยรอบของขอบกระจกทุกด้านจะใส่ฉนวนเช่น อากาศแห้ง (Dried Air) หรือ ก๊าซเฉื่อย ไว้ภายในเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาอุณภูมิภายในได้ดี สามารถสะท้อนความร้อนได้ประมาณ 95%-98%  เลยทีเดียว จึงช่วยลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังไม่ทำให้เกิดฝ้าหรือหยดน้ำแม้ว่าอุณหภูมิภายในกับภายนอกแตกต่างกันมาก ช่วยประหยัดพลังงาน และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีอีกด้วย

        กระจกที่จะนำมาสรรสร้างเป็นกระจกอินซูเลทนั้นสามารถใช้ได้หลายแบบ ทั้งกระจกเทมเปอร์ กระจกโฟลต กระจกสะท้อนแสง กระจกชนิดนี้มีลักษณะเฉพาะคือการบรรจุอากาศแห้ง หรือก๊าซเฉื่อยไว้ภายใน ดังนั้นกระจกประเภทนี้จึงไม่สามารถปรับแต่งรูปทรงกระจกในภายหลังได้ ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อเลือกใช้จะต้องจะต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการใช้และพื้นที่ที่จะต้องใช้ให้แน่นอนเสียก่อนจึงจะสามารถระบุขนาดของกระจกได้ไม่ผิดพลาด

คุณสมบัติที่โดดเด่นของกระจกอินซูเลท
1.เป็นกระจกที่ช่วยในด้านการประหยัดพลังงาน เพราะสามารถลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารได้ดี จึงช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนัก
2.สามารถสะท้อนความร้อนได้ 80% และสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ประมาณ 95%-98%
3.ช่วยลดเสียงจากภายนอกอาคาร

กระจกอินซูเลทเหมาะสมกับงานลักษณะใด
1.การตกแต่งอาคารที่ต้องการควบคุมอุณภูมิให้คงที่ตลอดเวลา เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารเก็บอาหาร ห้องเก็บไวน์ เป็นต้น
2.อาคารสูง อาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ต้องการลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในด้านเสียง อย่างโรงแรม อาคารสนามบิน อาคารสำนักงานต่าง ๆ รวมถึงห้องบันทึกเสียง
3.การประกอบเป็นตู้เย็น ตู้แช่สินค้าต่าง ๆ